+48 331 67 43 Change language

Jacek Grzeszczyk

Metoda: spinning
Specjalizacja: okoń, szczupak, sandacz

Exclusive distributor: